Ο «φίλος κατά του εθισμού στο Internet» είναι ένα εργαλείο που προσφέρει στους ενήλικες ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα απόσυρσης/συντονισμού οθόνης. Το σχέδιο θα βασίζεται στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς σας και στη διαδικτυακή σας συμπεριφορά. Ξεκινήστε την αξιολόγησή σας τώρα κάνοντας κλικ στο λογότυπο δίπλα του!

Το διαδίκτυο έχει γίνει ένα αναπόσπαστο κομμάτι στην ζωή του ανθρώπου. Ωστόσο, ο αυξημένος χρόνος που ξοδεύεται στο διαδίκτυο προκαλεί ερωτήσεις σχετικά με το εαν οι χρήστες έχουν τον έλεγχο της χρήσης του διαδικτύου τους και αν γνωρίζουν τις παρενέργειες και τις αιτίες των δυσλειτουργικών συμπεριφορών που σχετίζονται με την υπερβολική ή προβληματική χρήση του Διαδικτύου.Ωστόσο, ακόμη και αν δεν είναι εθισμένοι, πρόσφατες έρευνες και κλινικές πρακτικές έδειξαν ότι δεν είναι πάντα ή δεν είναι μόνο ο χρόνος που αφιερώνεται στο Διαδίκτυο που καθιστά τη χρήση του Διαδικύου προβληματική και “υπερβολική”, αλλά η επίπτωση της χρήσης του Διαδικτύου σε αυτό που θα μπορούσε να ονομαστεί “ισορροπημένη ζωή”.

 • Η υπερβολική έκθεση στο διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει τη σωματικη υγεία. (π.χ. ο καθιστικός τρόπος ζωής μπορεί να είναι πρωταρχικός παράγοντας κινδύνου για την παχυσαρκία στα παιδιά)
 • Η συχνή πολλαπλή εργασία λόγω του ψηφιακού τρόπου ζωής θα μπορούσε να τους επηρεάσει την ικανότητα συγκέντρωσεις προκαλώντας κακή απόδοση εργασίας ή κακή ακαδημαΪκη απόδοση.
 • Η συνεχής αίσθηση ότι είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο επηρεάζει αρνητικά τη συναισθηματική τους ευημερία. (π.χ. μια αιτία άγχους για τους νέους, μια συμπεριφορά που επινοείται με τον όρο “FOMO” ( ο “φόβος της απώλειας”) που μπορεί να οδηγήσει σε κακή ποιότητα ύπνου, άγχος και/ή ακόμη και κατάθλιψη.
 • Η προβληματική χρήση των ΜΜΕ μπορεί επίσης να σχετίζεται με χαμηλότερη ενσυναίσθηση και κοινωνική ευημερία ή αποχή από σωματικές και εκτός σύνδεσης κοινωνικές αλληλεπιδράσεις.

Κατά την άποψη των παραπάνω, το έργο στοχεύει στην ενδυνάμωση των ενηλίκων στο να αντιμετωπίζουν καταστάσεις υπερβολικής κατάχρησεις διαδικτύου/οθόνης, εξοπλίζοντας τους με τις δεξιότητες και τα εργαλεία για να τροποποιήσουν την συμπεριφοράς τους. Αντλώντας από σύγχρονα ερευνητικά ευρήματα, θεωρείτε ότι η υπερβολική χρήση του Διαδικτύου/ οθόνης δεν είναι “παιδική ή εφηβική ασθένεια” αλλά είναι επίσης αυξανόμενος κίνδυνος μεταξύ των ενηλίκων. Το I AID στοχεύει στη κατάλληλη χρήση και προσαρμογή των υπαρχόντων εργαλείων και προσεγγίσεων από τους τομείς της κλινικής ψυχολογίας και ψυχολογίας εθισμού, της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής θεραπείας, από ανακλαστικές θεωρίες μάθησης, και βελτιωμένες προσεγγίσεις μάθησης και των ΤΠΕ για την υποστήριξη ενηλίκων με υπερβολική ενασχόληση με το Διαδίκτυο με την εφαρμογή εξατομικευμένων σχεδίων εποπτείας και στρατηγικές εποπτείας οθόνης μέσω μιας εξατομικευμένης μαθησιακής πρεσέγγισης.

Οι άμεσες ομάδες-στόχοι του έργου:

 • Οι ενήλικες χρήστες, ηλικίας μεταξύ 35 και 55 ετών, διατρέχουν κίνδυνο για IAB (συμπεριφορά εθισμού στο Διαδίκτυο) ή ανησυχούν για την υπερβολική δραστηριότητά τους στο Διαδίκτυο.
 • Οι εκπαιδευτικοί ενηλίκων που μπορούν να επωφεληθούν από καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση της υπερβολικής χρήσης της τεχνολογίας των εκπαιδευομένων τους.
 • Οι γονείς που πρέπει να μετριάσουν τη δραστηριότητα των υπολογιστών τους και να αναζητήσουν καθοδήγηση για το πώς να αντιμετωπίσουν το πρόβλημά τους και με τη βοήθεια των οικογενειών τους.

Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι να σχεδιάσει, να αναπτύξει, να δοκιμάσει, να εφαρμόσει και να διαδώσει ένα καινοτόμο πλαίσιο κατάρτισης και τελικά μια πρακτική υπηρεσία που θα επιτρέψει σε ενήλικα άτομα με υπερβολική δραστηριότητα στο Διαδίκτυο ή στον υπολογιστή να τροποποιήσουν τη συμπεριφορά τους προς μια υγιέστερη χρήση, βελτιώνοντας έτσι την κοινωνική τους ζωή μέσω της στόχευσης της υπερβολικής χρήσης του Διαδικτύου το I AID καταπολεμά επίσης τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Το σχέδιο I-AID στοχεύει στην ανάπτυξη:

 • Εξατομικευμένα “σχέδια απόσυρσης” για την επίτευξη της επιθυμητής κατάστασης, τα οποία καθορίζονται με βάση τα μοντέλα χρηστών και την άτυπη ταξινόμηση των ενηλίκων (σύμφωνα με τα επεξεργασμένα μοντέλα χρηστών) και τις επιθυμητές καταστάσεις με βάση την ταξινόμηση.
 • Internet Addiction Pal, είναι μια πλατφόρμα που καθοδηγεί τη διαδικασία συλλογής δεδομένων από ενήλικες, για να τα ταξινομήσει και να επεξεργαστεί εξατομικευμένα σχέδια απόσυρσης που αποτελούνται από ξεχωριστές ενέργειες.
 • Ένα περιβάλλον με μαθησιακά κίνητρα για τη διευκόλυνση του υποστηρικτικού περιεχομένου για την υλοποίηση των δράσεων και μια υπηρεσία διατήρησης για να βοηθήσει τους ενήλικες που μετριάζουν το χρόνο της οθόνης τους να παραμείνουν στο σωστό δρόμο και να αποφύγουν την υποτροπή.
 • Υποστηρικτικό υλικό για να βοηθήσει στην υλοποίηση των δράσεων των σχεδίων απόσυρσης.
 • Δημιουργία μονάδων για να βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους που έχουν μειώσει το χρόνο της οθόνης τους να παραμείνουν στο σωστό δρόμο