Internet Addiction Pal to narzędzie oferujące osobom dorosłym spersonalizowany plan ograniczenia czasu spędzanego przed ekranem. Plan ten będzie oparty na cechach Twojej osobowości i Twoich zachowaniach w sieci. Rozpocznij swoją ocenę już teraz, klikając na logo obok!

Internet stał się integralną częścią życia ludzi. Jednak zwiększony czas spędzany online rodzi pytania o to, czy użytkownicy kontrolują korzystanie z niego i czy są świadomi skutków ubocznych i przyczyn niewłaściwych zachowań związanych z nadmiernym korzystaniem z internetu. Jednak nawet jeśli nie są uzależnieni, ostatnie badania i praktyka kliniczna wykazały, że nie zawsze lub nie tylko czas spędzony w internecie sprawia, że korzystanie z internetu jest problematyczne i „nadmierne”, ale wpływ korzystania z internetu na to, co można nazwać „zrównoważone życie”.

 • Nadmierne korzystanie z Internetu może wpływać na zdrowie fizyczne (siedzący tryb życia może być głównym czynnikiem ryzyka otyłości u dzieci).
 • Częste wykonywanie wielu zadań jednocześnie z powodu cyfrowego stylu życia może wpływać na zdolność do koncentracji, prowadząc do słabych wyników akademickich lub zawodowych.
 • tałe poczucie konieczności bycia online negatywnie wpływa na samopoczucie emocjonalne (tj. przyczyna niepokoju u młodzieży, zachowanie nazwane terminem „FOMO” („strach przed przeoczeniem”), które może prowadzić do złej jakości snu, niepokoju lub nawet depresji.
 • Zbyt długie korzystanie z intertentu może wpłynać na znaczne zmniejszenie aktywności fizycznej i integracji społecznej.

W związku z powyższym projekt ma na celu umożliwienie dorosłym radzenia sobie z sytuacjami nadmiernego korzystania z internetu, wyposażając ich w umiejętności i narzędzia do modyfikowania ich zachowania. Na podstawie wyników współczesnych badań uważa się, że nadużywanie internetu nie jest „chorobą wieku dziecięcego i młodzieńczego”, ale także rosnącym problemem wśród dorosłych. I-AID ma na celu wykorzystanie i odpowiednie dostosowanie istniejących narzędzi z dziedzin psychologii klinicznej i psychologii uzależnień, terapii poznawczo-behawioralnej, teorii refleksyjnego uczenia się i ulepszonych metod oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu wspierania dorosłych w walce z uzależnieniem, dzięki oferowanym przez projekt rezultatom.

Bezpośrednie grupy docelowe projektu:

 • Dorośli użytkownicy, w wieku od 35 do 55 lat, zagrożeni IAB (zachowania związane z uzależnieniem od internetu) lub zaniepokojeni nadmierną aktywnością w internecie.
 • Dorośli edukatorzy poszukujący innowacyjnego podejścia pedagogicznego do problemu nadmiernego korzystania z technologii.
 • Rodzice odczuwających potrzebę zmniejszenia aktywności komputerowej i poszukający wskazówek, jak radzić sobie z tym problemem z pomocą swoich rodzin.

Głównymi celami projektu jest zaprojektowanie, opracowanie, przetestowanie, wdrożenie i rozpowszechnienie innowacyjnych treści szkoleniowych oraz praktycznych narzędzi, które umożliwią osobom dorosłym, spędzającym zbyt dużo czasu online, zmianę zachowań w kierunku zdrowszego korzystania z internetu.

Zindywidualizowanych „Planów wycofania” w celu osiągnięcia pożądanej sytuacji, zdefiniowane w oparciu o modele użytkownika i nieformalną klasyfikację osób dorosłych (zgodnie z opracowanymi modelami użytkownika) oraz pożądanych sytuacji opartych na klasyfikacji

 • Internet Addiction Pal – platformy do kierowania procesem zbierania danych od dorosłych w celu ich klasyfikacji i opracowania narzędzi, które umożliwią im zmianę zachowań w kierunku zdrowszego korzystania z internetu.
 • Środowiska motywacyjnego do uczenia się, ułatwiającego tworzenie treści wspierających realizację działań oraz nadmiernego korzystania z internetu.
 • Treści wspierających w celu pomocy w realizacji działań w ramach planów wycofania.
 • Modułów ułatwiających naukę, które pozwolą dorosłym na skrócenie czasu spedzanego przed ekranem