ADVANCIS

Advancis Business Services, Lda (Advancis) έχει έδρα στην Πορτογαλία και είναι εταιρεία έρευνας, παροχής συμβουλών και κατάρτισης, με επίκεντρο την εκπαίδευση και τη διαχείριση των ανθρώπων.

Η Advancis συμμετέχει σε έργα Ε & Α στους τομείς της εκπαίδευσης και της διαχείρισης των ανθρώπων, συνεργαζόμενος με εθνικούς και διεθνείς εταίρους, για την υποστήριξη της ανάπτυξης νέων γνώσεων, διαδικασιών, προϊόντων και υπηρεσιών, όπως:

  • προγράμματα σπουδών για ανώτερη εκπαίδευση, τη σχολική εκπαίδευση και την επαγγελματική εκπαίδευση
  • ψηφιακά και μη ψηφιακά περιεχόμενα μάθησης
  • μάθηση ψηφιακών παιχνιδιών και διαδραστικών ηλεκτρονικών βιβλίων
  • εργαλεία για αποτελεσματικούς ηγέτες και διαχειριστές

Το Advancis προσφέρει υποστήριξη στους τομείς της εκπαίδευσης και της διαχείρισης των ανθρώπων προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε οργανισμού, όπως:

  • εφαρμογή Παιδαγωγικών μοντέλων βασισμένα πάνω στα έργα
  • εφαρμογή των διαδικασιών διαχείρισης των ανθρώπων

Το Advancis προσφέρει καινοτόμες δια βίου ευκαιρίες μάθησης για εκπαιδευτικούς και διευθυντές με βάση τις μεγάλες διεθνείς τάσεις, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα τομέων:

  • νέες μαθησιακές προσεγγίσεις, μεθοδολογίες και εργαλεία
  • νέα μοντέλα ηγεσίας και προσεγγίσεις διαχείρισης ανθρώπων και εργαλεία

Το Advancis επωφελείται από μια πολυεπιστημονική ομάδα επαγγελματιών και από σημαντική θεσμική συνεργασία, συγκεκριμένα με τη Σχολή Διοίκησης του Ρότερνταμ (Πανεπιστήμιο Erasmus) και το Kaospilot (Δανία).

Ιστοσελίδα: advancis.pt


Asserted Knowledge (AKNOW)

Η Asserted Knowledge (A KNOW) είναι μια εταιρεία παροχής τεχνικών συμβουλών και προμήθειας προσωπικού που παρέχει υπηρεσίες και προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης ΤΠΕ σε οργανισμούς. Μια σημαντική παροχή υπηρεσιών που διαφοροποιεί την AKNOW από άλλες συμβουλευτικές υπηρεσίες είναι η προσέγγισή μας στις εκθέσεις επιχειρηματικής ανάλυσης, η οποία βασίζεται στη χρήση της συμβολής μοντελοποίησης επιχειρηματικών διαδικασιών (BPMN).

Το προσωπικό του AKNOW έχει πολυετή εμπορική εμπειρία υποστηρίζοντας μεγάλους, πολυεθνικούς ολοκληρωτές ΤΠΕ και βαθιά εμπειρία στο συντονισμό πολλών έργων που χρηματοδοτούνται από το δημόσιο από το πρόγραμμα πλαίσιο 6, 7 και το πρόγραμμα Life Long. Οι τρέχουσες δραστηριότητες του AKNOW επικεντρώνονται στην κατάρτιση μέσω καινοτόμων μεθοδολογιών ηλεκτρονικής μάθησης, εξατομικευμένων προσεγγίσεων κατάρτισης, παροχής στοχευμένης κατάρτισης αειφορίας στα ΜΜΕ και μεθοδολογιών και εργαλείων διάδοσης και διασφάλισης ποιότητας που επικεντρώνονται σε στοχευμένες μετρήσεις ποιότητας και βέλτιστες πρακτικές/μαθήματα απο διδαγμένα προγράμματα.

Ιστοσελίδα: aknow.eu


CIVIC

Είμαστε ένας βραβευμένος πάροχος ψηφιακών λύσεων με σχεδόν δύο δεκαετίες ηγετικής εμπειρίας στον κλάδο. Βοηθάμε τις επιχειρήσεις να επιτύχουν μέσω αποτελεσματικής, χρησιμοποιήσιμης τεχνολογίας συνδυάζοντας την τεχνογνωσία μας στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την προσαρμογή της εμπειρίας των χρηστών για την παροχή ψηφιακών λύσεων που λειτουργούν.

Η φήμη μας βασίζεται στην εξυπηρέτηση των πελατών, την καινοτομία, την σχέση ποιότητας/τιμής και την κορυφαία εμπειρία στην αγορά. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε σε υψηλού προφίλ, δημιουργικά, τεχνικά πολύπλοκα έργα και βοηθάμε τους πελάτες μας να βελτιώσουν τις υπηρεσίες που παρέχουν στους χρήστες τους.

Ιστοσελίδα: civicuk.com


Centre For Education And Entrepreneurship Support 

Centre For Education And Entrepreneurship Support (CWEP) είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2004 από ομάδα επιχειρηματιών, εκπαιδευτικών και κοινωνικών ακτιβιστών από το Rzeszów. Η CWEP συνεργάζεται με επιχειρήσεις και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Αποστολή του CWEP είναι η αύξηση της ποιότητας της εκπαιδευτικής κατάρτισης σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις μορφές της, καθώς και η προώθηση της επιχειρηματικότητας, προκειμένου να προωθηθεί η ένταξη οποιασδήποτε κοινωνικής ομάδας ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας και εθνικής καταγωγής. Ο στόχος του CWEP είναι να προωθήσει και να εφαρμόσει τις καλύτερες λύσεις που εξυπηρετούν αυτόν τον σκοπό. Ειδικότερα, οι στόχοι είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας, της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης όλων των ανθρώπων, η προώθηση και συμβολή στην εκπαίδευση ενηλίκων, τη δια βίου μάθηση, την ηλεκτρονική μάθηση και τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και την επιχειρηματικότητα. Η Ένωση συνεργάζεται με πολλούς εταίρους από την Ευρώπη, προκειμένου να ενισχύσει την οικονομική θέση των επιχειρήσεων και παρέχει on-line πλατφόρμα για τις επιχειρήσεις.

Ιστοσελίδα: cwep.eu


Emphasys Centre

Το Emphasys Centre, που ιδρύθηκε το 1998, λειτουργεί ένα κέντρο εκπαίδευσης ΤΠΕ και κέντρο ΕΕΚ που έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου και ένα ερευνητικό κέντρο της ΕΕ. Είναι οργανωμένη σε 4 καταλόγους. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης περιλαμβάνει επικυρωμένα και διαπιστευμένα μαθήματα πληροφορικής, όπως το GCE A’ Level Computer Science for students ή το European Computer Driving License (ECDL) για επαγγελματίες, ενώ παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας. Η διεύθυνση κατάρτισης ΤΠΕ περιλαμβάνει μια πλήρως εξοπλισμένη μονάδα εκμάθησης STEAM και τη μονάδα κατάρτισης της ΕΕ, με επίκεντρο την παροχή μαθημάτων κινητικότητας μάθησης Erasmus+ KA1 για επαγγελματίες και πολίτες της ΕΕ. Η Emphasys προσφέρει τις υπηρεσίες της σε ένα ποικίλο χαρτοφυλάκιο δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών, καθώς και σε άτομα από όλες τις ηλικίες και κοινωνικά στρώματα. Η Διεύθυνση Έρευνας συνεργάζεται με διάφορους οργανισμούς για έργα της ΕΕ στο πλαίσιο ορισμένων ταμείων (π.χ. Erasmus, AMIF, Justice) στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, ενώ παράλληλα παρέχει διευθυντική υποστήριξη για έργα της ΕΕ σε σχολεία και ΜΚΟ. Με τα χρόνια έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό τοπικό και διεθνές δίκτυο, που χρησιμοποιείται για την προώθηση έργων και πρωτοβουλιών της ΕΕ. Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Λογισμικού αναπτύσσει ηλεκτρονικές λύσεις για συγκεκριμένες ανάγκες έργου. Το Emphasys Centre είναι στελεχωμένο με μια ολοκληρωμένη ομάδα που περιλαμβάνει ειδικούς στην ΤΠΕ, την ψυχολογία, την κοινωνιολογία, την εκπαίδευση, το δίκαιο, τις επιχειρήσεις, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη γραφιστική. Η Emphasys είναι μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου ψηφιακής μάθησης (DLEARN) μαζί με 25 άλλους οργανισμούς από την Ευρώπη με στόχο την προώθηση του ψηφιακού θεματολογίου της Ευρώπης και μέρος της συμβουλευτικής ομάδας για το Ψηφιακό Θεματολόγιο της Κύπρου.

Ιστοσελίδα: emphasyscentre.com


Πανεπιστήμιο Nottingham Trent

Είμαστε ένα ξεχωριστό και ατρόμητο πανεπιστήμιο-ένα ίδρυμα που σκέφτεται μεγάλα, γιορτάζει την εμπειρογνωμοσύνη και εξασφαλίζει την ισότητα στις ευκαιρίες του. Με ρεκόρ ανάπτυξης και εξέλιξης απαράμιλλη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του Ηνωμένου Βασιλείου, το NTU χαρακτηρίζεται από την ισορροπία μας μεταξύ γιορτάζοντας την παράδοση και την προκλητική σύμβαση. Είμαστε καθιερωμένοι, αλλά σύγχρονοι – τολμηροί, αλλά ταπεινοί.

Έχουμε σφυρηλατήσει μια βραβευμένη φήμη μέσα από μια απλή πεποίθηση: ότι το ταξίδι μάθησης κάθε ατόμου απαιτεί πρώτα απ’όλα, εξατομικευμένη υποστήριξη. Είναι μια φιλοσοφία που επενδύουμε σε κάθε έναν από τους μαθητές και τους συναδέλφους μας: μια φιλοσοφία που απαιτεί την πεποίθηση να εμπνέει, τη συνέπεια να καθοδηγεί και την ταπεινοφροσύνη να ακούει. Αυτά είναι τα πρότυπα και οι αξίες που ακολουθούμε.

Είμαστε βαθιά υπερήφανοι για το περιβάλλον που έχουμε δημιουργήσει στο NTU. Ομοίως, αγκαλιάζουμε την επιρροή και τις δυνατότητές μας πέρα από την τάξη. Ευδοκιμούμε στο ρόλο μας στη μεγαλύτερη παγκόσμια εικόνα – την υποχρέωσή μας να εμπλουτίζουμε τις κοινότητες με την ανταλλαγή γνώσεων και τη δημιουργία ευκαιριών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η εκπαίδευση και το περιβάλλον του NTU δεν ανοίγει μόνο πόρτες, αλλά μυαλά.

Ιστοσελίδα: ntu.ac.uk