ADVANCIS

Advancis Business Services, Lda (Advancis) to portugalska firma badawcza, doradcza i szkoleniowa, specjalizująca się w edukacji i zarządzaniu ludźmi.

Advancis angażuje się w projekty badawczo-rozwojowe w obszarach edukacji i zarządzania ludźmi, współpracując z partnerami krajowymi i zagranicznymi, wspierając rozwój nowej wiedzy, procesów, produktów i usług, tworząc:

  • programy nauczania dla szkolnictwa wyższego i kształcenia zawodowego
  • cyfrowe i niecyfrowe treści edukacyjne
  • gry i interaktywne książki elektroniczne
  • narzędzia dla skutecznych liderów i menedżerów

Advancis oferuje wsparcie w obszarach edukacji i zarządzania ludźmi dostosowanymi do potrzeb każdej organizacji, w tym:

  • wdrażanie modeli pedagogicznych opartych na projektach
  • wdrażanie procesów zarządzania ludźmi

Advancis oferuje innowacyjne możliwości uczenia się przez całe życie dla nauczycieli i menedżerów w oparciu o główne międzynarodowe trendy, obejmujące szeroki zakres obszarów:

  • nowe podejścia, metodologie i narzędzia do uczenia się
  • nowe modele przywództwa oraz narzędzia do zarządzania ludźmi

Advancis korzysta z multidyscyplinarnej grupy profesjonalistów oraz z ważnego partnerstwa instytucjonalnego, a mianowicie z Rotterdam School of Management i Kaospilot (Dania).

Strona internetowa: advancis.pt


Asserted Knowledge (AKNOW)

Asserted Knowledge (AKNOW) to firma zajmująca się doradztwem technicznym i pozyskiwaniem pracowników, świadcząca wysoko wykwalifikowane usługi ICT. Ważną usługą, która wyróżnia AKNOW na tle innych firm konsultingowych, jest podejście do raportów analizy biznesowej oparte na wykorzystaniu notacji i modelowania procesów biznesowych (BPMN).

Pracownicy AKNOW mają wieloletnie doświadczenie komercyjne we wspieraniu dużych, międzynarodowych integratorów ICT oraz spore doświadczenie w koordynowaniu kilku projektów finansowanych ze środków publicznych z 6 i 7 programu ramowego oraz programu uczenia się przez całe życie. Obecne działania AKNOW koncentrują się na szkoleniach z wykorzystaniem innowacyjnych metodologii e-learningu, zindywidualizowanych podejść szkoleniowych, zapewnieniu ukierunkowanych szkoleń w zakresie zrównoważonego rozwoju dla MŚP oraz metodach i narzędziach rozpowszechniania i zapewniania jakości, skoncentrowanych na ukierunkowanych wskaźnikach jakości oraz najlepszych praktykach / programach wyciągania wniosków.

Strona internetowa: aknow.eu


CIVIC

Jest wielokrotnie nagradzanym dostawcą rozwiązań cyfrowych z prawie dwudziestoletnim doświadczeniem w branży. Pomaga firmom odnieść sukces dzięki skutecznej, użytecznej technologii, łącząc wiedzę w zakresie projektowania, opracowywania i hostingu, aby zapewnić działające rozwiązania cyfrowe.

Ich reputacja opiera się na obsłudze klienta, innowacjach, korzystnej cenie i wiodącej na rynku wiedzy. Wciąż pracują nad prestiżowymi, kreatywnymi, technicznie złożonymi projektami i pomagają swoim klientom ulepszać usługi świadczone użytkownikom.

Strona internetowa: civicuk.com


Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości

Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości (CWEP) to organizacja pozarządowa założona w 2004 roku przez grupę przedsiębiorców, nauczycieli i działaczy społecznych z Rzeszowa. CWEP współpracuje z firmami i instytucjami edukacyjnymi. Misją CWEP jest podnoszenie jakości kształcenia na wszystkich poziomach i we wszystkich jego formach oraz promowanie przedsiębiorczości w celu sprzyjania integracji każdej grupy społecznej bez względu na płeć, wiek i pochodzenie etniczne. Celem CWEP jest promowanie i wdrażanie najlepszych rozwiązań służących temu celowi. W szczególności celem jest poprawa dostępności, jakości i efektywności edukacji wszystkich ludzi, promowanie i wkład w kształcenie dorosłych, uczenie się przez całe życie, e-learning oraz wykorzystanie nowych technologii w edukacji i przedsiębiorczości. Stowarzyszenie współpracuje z wieloma partnerami z Europy w celu wzmocnienia pozycji gospodarczej przedsiębiorstw oraz udostępnia platformę internetową dla firm.

Strona internetowa: cwep.eu


Emphasys Centre

Centrum Emphasys – założone w 1998 r., Prowadzi CCT Education and VET Centre zatwierdzone przez Cypryjskie Ministerstwo Edukacji, Kultury, Sportu i Młodzieży oraz Centrum Badawcze UE. Jest podzielone na 4 działy. Dyrekcja ds. Edukacji oferuje sprawdzone i akredytowane kursy informatyczne, takie jak informatyka na poziomie GCE A dla studentów lub Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL) dla profesjonalistów, świadcząc jednocześnie usługi doradztwa zawodowego. Dyrekcja ds. Szkoleń w zakresie TIK obejmuje w pełni wyposażoną jednostkę szkoleniową STEAM oraz jednostkę szkoleniową UE, która koncentruje się na zapewnieniu kursów mobilności edukacyjnej Erasmus + KA1 dla pracowników i obywateli UE. Emphasys oferuje swoje usługi różnorodnym organizacjom publicznym i prywatnym, a także osobom w każdym wieku i ze wszystkich środowisk. Dyrekcja ds. Badań współpracuje z kilkoma organizacjami przy projektach UE w ramach szeregu funduszy (np. Erasmus, AMIF, Justice) w dziedzinie edukacji i szkoleń, zapewniając jednocześnie wsparcie kierownicze w projektach UE dla szkół i organizacji pozarządowych. Przez lata zbudowała silną sieć lokalną i międzynarodową, wykorzystywaną przy promocji projektów i inicjatyw UE. Dyrekcja ds. Rozwoju oprogramowania opracowuje rozwiązania elektroniczne na potrzeby konkretnych projektów. Centrum Emphasys zatrudnia wszechstronny zespół, w skład którego wchodzą specjaliści w dziedzinie ICT, psychologii, socjologii, edukacji, prawa, biznesu, praw człowieka i projektowania graficznego. Emphasys jest członkiem European Digital Learning Network (DLEARN) wraz z 25 innymi organizacjamiz Europy, których celem jest promowanie cyfrowej agendy Europy oraz częścią grupy konsultingowej ds. Agendy cyfrowej Cypru.

Strona internetowa: emphasyscentre.com


Nottingham Trent University

Jesteśmy wyróżniającą się i pozbawioną strachu uczelnią – instytucją, która myśli na wielką skalę, celebruje wiedzę i zapewnia równość szans. Dzięki rekordowemu wzrostowi i postępowi, który nie ma sobie równych w brytyjskim szkolnictwie wyższym, NTU charakteryzuje się równowagą między celebrowaniem tradycji a wymagającymi konwencjami. Jesteśmy placówką uznaną, ale nowoczesną – odważną, a jednocześnie skromną.

Ugruntowaliśmy naszą reputację dzięki jednemu prostemu przekonaniu: że każda osoba w trakcie swojej podróży edukacyjnej potrzebuje zindywidualizowanego wsparcia. Jest to filozofia, którą stosujemy wobec każdego z naszych uczniów i współpracowników: filozofia, która wymaga przekonania do inspirowania, konsekwencji w prowadzeniu i pokory w słuchaniu. Takie są standardy i wartości, według których żyjemy.

Jesteśmy głęboko dumni ze środowiska, które stworzyliśmy w NTU. Jednocześnie wykorzystujemy nasze wpływy i potencjał poza murami uczelni. Rozwijamy naszą rolę w szerszym kontekście globalnym – nasz obowiązek wzbogacania społeczności poprzez dzielenie się wiedzą i tworzenie możliwości. Dlatego właśnie edukacja i środowisko w NTU otwiera nie tylko drzwi, ale i umysły.

Strona internetowa: ntu.ac.uk